Våra kurser

Här nedan ser du de kurser som för närvarande finns tillgängliga

Gratis Prova på kurs: Så räddar du din relation

 • Vill du undvika skilsmässa?
 • Upplever du missnöje i din kärleksrelation?
 • Känner du dig inte sedd och lyssnad till?
 • Vill du nå fram till din partner, men vet inte hur?
 • Önskar du mer kärlek mellan dig och din partner?

Om du svarar ja på någon av frågorna ovan så är denna GRATIS prova på onlinekurs något för dig!

Ta första steget till att förändra din relation till det bättre!

Klicka här för att läsa mer -->

Så räddar du din relation

I den här kursen får du ta del av den unika samtalsmetod som fick vår relation att gå från konkurrens och rivalitet till kärlek och gemenskap.

Här får du tillgång till flera av dom nycklar och verktyg som lagt grunden till vårt nya sätt att kommunicera med varandra.

Du kommer få lära dig hur du och din partner kan:

 • Skifta om er relation från konkurrens och rivalitet till kärlek och gemenskap
 • Nå fram till varann med era respektive behov
 • Uttrycka er uppskattning för varann
 • Bygga upp tillit och trygghet i er kommunikation
 • Lägga grunden för sk. "win-win" situationer
 • Hålla regelbundna samtal för att bygga en hållbar och kärleksfull relation tillsammans


Klicka här för att läsa mer -->

Courses in English


Free course: How to Master the Law of Attraction in 10 days

 • Are you tired of living your life struggling, settling, and merely making it through the day?
 • Do you want to change your life, but don't know how?

If your answer to any of those questions is Yes, this free email course is for you!

Through 6 powerful lessons that will be sent right to your email inbox, you will learn:

 • the fundamental principles of the Law of Attraction
 • what vibrational alignment is and what you need to do to reach it
 • the importance of having a big dream or vision
 • how the creative process works
 • why gratitude is the key that unlocks the Law of Attraction

Read more -->

Learn how to Master the Law of Attraction

 • Are you tired of living your life struggling, settling, and merely making it through the day?
 • Do you want to live the life of your innermost dreams?
 • Do you want to change your life but don't know how?
 • Do you want your heart's desires to manifest with ease, grace, and dignity?

If your answer to any of those questions is Yes, this is the online course for you!

Through the 13 powerful video lessons of this course, you will learn:

 •  the fundamental principles of the Law of Attraction
 • what vibrational alignment is and what you need to do to reach it
 • the importance of repetition mastering the Law of Attraction
 • the importance of acting in alignment with what you desire
 • how to overcome fear and doubt when they strike

Read more -->