dannielroqueo

Daniel Roquéo är en andlig lärare och vägledare som under flera år har väglett, rört, berört, inspirerat och stärkt människor över hela världen i deras andliga uppvaknande.

Jag har ägnat större delen av mitt vuxna liv åt en inre andlig resa. En resa som på riktigt tog fart, då jag, under en period av djupt utforskande kom att ifrågasätta vem jag var, vad jag gjorde, varför jag gjorde som jag gjorde och vad jag ville.

Vad som föddes ur det utforskande var en önskan att leva i frihet - även om jag vid den tiden inte riktigt visste vad frihet innebar för mig.

Jag kom senare att definiera frihet som att följa mitt hjärta oberoende av andra människor och yttre omständigheter.

Även om den definitionen har reviderats under årens lopp, var den startpunkten för en magisk inre resa och ett äventyr som jag är oändligt tacksam över att få vara med på.

Sommaren 2017 startade jag webbsidan The Love & Light Store.com, en fristad för den andliga sökaren. Varje månad söker sig idag 1000 tals människor till den och dess Facebook sida för att bli rörda och berörda, inspirerade och stärkta i att vakna upp till vem och vad de är samt att för alltid låta nya uttryck för detta vem och att träda fram.

Under de senaste åren har jag på olika sätt väglett individer över hela världen på sin andliga resa. ¨

Under 2020 startade jag The Path to Freedom Podcast och året därpå startade jag även The Path to Freedom Livestreams, båda med syfte att röra, beröra, inspirera och stärka individer i sitt andliga uppvaknande.

Jag är oändligt tacksam för mitt liv och allt det innehåller. Det är magiskt bortom vad jag kan beskriva och det häftiga är att det hela tiden bara blir bättre och bättre.

Med Ljus & Kärlek

healer