Så räddar du din relation

  • Känns det som att vägen du och din partner är på snart leder mot skilsmässa?
  • Känns det som att du och din partner är mer fiender än partners?
  • Vill du förbättra och utveckla din relation med din partner?
  • Vill du lära dig att kommunicera mer kärleksfullt och konstruktivt med din partner?
rädda ditt äktenskap bild 15

Om du svarar ja på någon av frågorna ovan så är denna onlinekurs något för dig.

Du kommer få lära dig hur du och din partner kan:

  • Skifta om er relation från konkurrens och rivalitet till kärlek och gemenskap
  • Nå fram till varann med era respektive behov
  • Uttrycka er uppskattning för varann
  • Bygga upp tillit och trygghet i er kommunikation
  • Lägga grunden för sk. "win-win" situationer
  • Hålla regelbundna samtal för att bygga en hållbar och kärleksfull relation tillsammans

Det finns två sätt att få tillgång till kursen:

1) Antingen kan du köpa kursen nu.

2) Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få tillgång till en GRATIS prova på kurs där du får ta del av tre lektioner alldeles gratis från kursen Så räddar du din relation

Dag 1: Lektion 1 - Rensa ut det gamla

I den första lektionen kommer du att få "rensa" ditt system på alla negativa tankar och åsikter, alla dina klagomål och ditt missnöje som rör din partner och er relation.

För dig själv kommer du att få ge uttryck åt och skriva ned allt som du är missnöjd över i er relation. Detta ligger sedan till grund för att du, i en senare lektion, ska kunna ta reda på dina främsta behov och önskemål för din relation.

Dag 4: Lektion 2 - Formulera dina viktigaste behov

I den här lektionen kommer du få hjälp att identifiera, dvs ta reda på, vilka underliggande behov du har, som ligger till grund för ditt missnöje. Du kommer alltså att få formulera om ditt missnöje till behov.

Dessa behov kommer du att få dela med dig av till din partner i en senare lektion.

Dag 7: Lektion 3 - Vad uppskattar du med din partner?

I en konfliktfylld relation är det ofta lättare att lägga fokus på din partners fel och brister snarare än det goda och det positiva.

Att klaga på och kritisera din partner leder inte till något gott. Din uppgift i den här lektionen är att göra en lista på saker och egenskaper som du uppskattar hos din partner, som du i en senare lektion ska få dela med dig av till din partner.

Dag 10: Lektion 4 - Bjud in din partner till ett kärleksfullt samtal

Tiden har nu kommit för dig att bjuda in din partner till ett första kärleksfullt samtal. Den här lektionen handlar om hur du kan hjälpa din partner att känna sig trygg med att sätta sig ner och samtala med dig.

Dag 13: Lektion 5 - Det första samtalet

Nu är det dags för dig och din partner att få genomföra ert första samtal. Ett samtal där du ska få dela med dig av vad du uppskattar med din partner och dina behov och önskemål i er relation.

Dag 17: Lektion 6 - Det andra samtalet

I den här lektionen kommer även din partner att få dela med sig av sina behov, önskemål och vad hen uppskattar med dig.

Dag 20: Lektion 7 - Inför regelbundna veckomöten

I den här lektionen kommer vi gå igenom hur du och din partner kan hantera en av de främsta utmaningar ni kommer ställas inför; hur ni ska hitta tiden att fortsätta hålla era möten varje vecka. Ni kommer även att få planera in era gemensamma samtal för åtta veckor framöver.

Dag 23: Bonuslektion - Gabriella och Daniels dagordning

I bonuslektionen delar vi med oss av hur strukturen för våra veckosamtal ser ut, som inspiration för dig och din partner när ni formar era unika dagordningar för era egna samtal.

Det finns två sätt att få tillgång till kursen:

1) Antingen kan du köpa kursen nu.

2) Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få tillgång till en kortare gratisversion av kursen.

Gabriella o Daniel signatur 2

Vi som har gjort den här kursen heter Gabriella och Daniel Roquéo.

Fem år in i vår relation stod vi på randen till skilsmässa. Vi hade slutat kommunicera. Sömnlöshet, småbarn och arbete hade tagit överhanden.

Men en kväll vände allt. Vi insåg att vi behövde prioritera att kommunicera. Vi satte oss ned och istället för att klaga på vad den andra gjorde fel, började vi samtala kring vilka behov vi båda hade och hur vi skulle kunna mötas i dessa.

Det har nu gått flera år sen det första samtalet och vi fortsätter regelbundet att hålla dessa samtal. När vi lyssnar till varandras behov och tillsammans hittar lösningar som är bra för oss båda, spar vi mycket tid och energi som vi tidigare la på missnöje och frustration.

Tack vare att vi har lärt oss att kommunicera på ett kärleksfullt sätt har vårt liv har gått från konkurrens och rivalitet till kärlek och gemenskap.

Med den här onlinekursen önskar vi dela med oss av den samtalsmetod som vi har skapat och som har gjort stor skillnad i vårt liv och för vår relation. Med kursen önskar vi stödja dig och din partner att komma igång med regelbundna samtal som stärker er relation och gör skillnad i ert liv.